Dansk  English  Besøgende siden 15. juli, 2009: 0267485 Kontakt Webmaster      Log på Login     Telefonbog Telefonbog     Søg   
 

Fast-track hofte- og knækirurgi
Ansøgning
Samarbejdspartnere
Styregruppe

Konceptet bygger på information, motivation og logistik, samt anvendelse af tilgængelige evidensbaserede tiltag indenfor alle delområder af behandling, pleje, genoptræning, bedøvelse smertebehandling etc.

De primære resultater viser, at indlæggelsestiden uden ressourcetilførsel kan reduceres til ca. 1-2 dage - med bibeholdelse af en meget høj patienttilfredshed, og meget få komplikationer.

I Lundbeckfond Center for fast-track hofte- og knækirurgi - en interdisciplinær organisation, planlægges multimodale interventioner til forsat optimering af forløbene for knæ- og hoftealloplastik patienter omhandlende smertebehandling, transfusionsstrategi, effekt af fysioterapi, postoperativ kognitiv dysfunktion, optimeret antitrombotisk behandling samt sikkerhedsmonitorering, og evaluering af hofteluksation og løsning af protesen.

Det skitserede forskningsprogram vil have vidtrækkende perspektiver og implementering indenfor andre patientforløb.

Der stiles ultimativt mod et reduceret hospitaliseringsbehov til 1-2 dage, med samtidig øget sikkerhed og færre komplikationer og rehabiliteringsbehov.

Definition på fast-track:
Fast-track er defineret som et indlæggelsesforløb, hvor der gives bedst mulig evidensbaseret behandling præ, intra- og postoperativt.

 

Kalender
Ingen aktuelle aktiviteter...

Seneste publikationer
Early morbidity after aseptic revision hip arthroplasty in Denmark. A 2-year nationwide study
Lindberg-Larsen M, Jørgensen CC, Hansen TB, Solgaard S, Kehlet H
Readmission, reoperations and length of hospital stay after aseptic revision knee arthroplasty in Denmark. A 2 year nationwide study
Lindberg-Larsen M, Jørgensen CC, Hansen TB, Solgaard S, Odgaard A, Kehlet H
Risk of readmission, reoperation and mortality within 90 days of total hip and knee arthroplasty in fast-track departments in Denmark fro 2005-2011
Glassou EN, Pedersen AB, Hansen TB

Lundbeckfond Center - Fast Track hofte- og knækirurgi.
Rigshospitalet, Kirurgisk Patofysiologisk afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf.: +45 3545 4074
Powered by SimpleNet CMS