Dansk  English  Besøgende siden 15. juli, 2009: 0261217 Kontakt Webmaster      Log på Login     Telefonbog Telefonbog     Søg   
 

Fast-track hofte- og knækirurgi
Initiativtagere
Ansøgning
Samarbejdspartnere
Centerledelse

Behandlingskonceptet "det accelererede patientforløb" eller "fast-track" har indenfor hofte- og knæalloplastik kirurgien i flere år fungeret med succes på blandt andet Regionshospital Holstebro, Regionshospital Silkeborg, Aarhus Universitetshospital samt på Hvidovre Hospital.

Konceptet bygger på information, motivation og logistik, samt anvendelse af tilgængelige evidensbaserede tiltag indenfor alle delområder af behandling, pleje, genoptræning, bedøvelse smertebehandling etc.

De primære resultater viser, at indlæggelsestiden uden ressourcetilførsel kan reduceres til ca. 2-3 dage - med bibeholdelse af en meget høj patienttilfredshed, og meget få komplikationer.

I Lundbeckfond Center for fast-track hofte- og knækirurgi - en interdisciplinær organisation, planlægges multimodale interventioner til forsat optimering af forløbene for knæ- og hoftealloplastik patienter omhandlende smertebehandling, transfusionsstrategi, effekt af fysioterapi, postoperativ kognitiv dysfunktion, optimeret antitrombotisk behandling samt sikkerhedsmonitorering, og evaluering af hofteluksation og løsning af protesen.

Det skitserede forskningsprogram vil have vidtrækkende perspektiver og implementering indenfor andre patientforløb.

Der stiles ultimativt mod et reduceret hospitaliseringsbehov til 1-2 dage.

Definition på fast-track:

Fast-track er defineret som et indlæggelsesforløb, hvor der gives bedst mulig evidensbaseret behandling med ikke mere end tre dages indlæggelsestid. 

 

 

Kalender
Ingen aktuelle aktiviteter...

Seneste publikationer
Analagesia efficacy of local infiltration analgesia in hip and knee arthroplasty: a systemetic teview
Andersen LO, Kehlet H
Cognitive dysfunction after fast-track Hip and Knee replacement
Krenk L, Kehlet H, Hansen TB, Solgaard S, Soballe K, Rasmussen LS
Patient safety in fast-track total hip and knee replacement in: Bentley G, ed: European Instructional Lectures EFORT 14
Kehlet H, Jørgensen CC

Lundbeckfond Center - Fast Track hofte- og knækirurgi.
Rigshospitalet, Kirurgisk Patofysiologisk afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf.: +45 3545 4074
Powered by SimpleNet CMS