Dansk  English  Besøgende siden 15. juli, 2009: 0279927 Kontakt Webmaster      Log på Login     Telefonbog Telefonbog     Søg   
 

Fast-track hofte- og knækirurgi
Ansøgning
Samarbejdspartnere
Styregruppe

Konceptet bygger på information, motivation og logistik, samt anvendelse af tilgængelige evidensbaserede tiltag indenfor alle delområder af behandling, pleje, genoptræning, bedøvelse smertebehandling etc.

De primære resultater viser, at indlæggelsestiden uden ressourcetilførsel kan reduceres til ca. 1-2 dage - med bibeholdelse af en meget høj patienttilfredshed, og meget få komplikationer.

I Lundbeck Fond Center for fast-track hofte- og knækirurgi - en interdisciplinær organisation, planlægges multimodale interventioner til fortsat optimering af forløbene for knæ- og hoftealloplastik patienter omhandlende smertebehandling, transfusionsstrategi, effekt af fysioterapi, postoperativ  kognitiv dysfunktion, optimeret antitrombotisk behandling, samt sikkerhedsmonitorering, og evaluering af hofteluksation og løsninge af protesen.

Det skitserede forskningsprogram vil have vidtrækkende perspektiver og implementering indenfor andre patientforløb.

Der stiles ultimativt mod et reduceret hospitaliseringsbehov til 1-2 dage, med samtidig øget sikkerhed og færre komplikationer og rehabiliteringsbehov.

Definition på fast-track:
Fast-track er defineret som et indlæggelsesforløb, hvor der gives bedst mulig evidensbaseret behandling præ, intra- og postoperativt.

 

Kalender
Ingen aktuelle aktiviteter...

Seneste publikationer
Early progressive strength training to enhance recovery after fast-track total knee arthroplasty
Jacobsen TL, Kehlet H, Husted H, Petersen J, Bandholm T.
Role of preoperative pain, muscle function, and activity level in discharge reeadiness after fast-track hip and knee arthroplasty
Holm B, Bandholm t, Haxholdt Lunn T, Husted H, Aalund Kloster P, Hansen TB, Kehlet H
Role of preoperative pain, muscle function, and activity level in discharge readiness after fast-track hip and knee arthroplasty. Erratum
Holm B, Bandholm T, Haxholdt Lunn T, Husted H, Aalund PK, Hansen TB, Kehlet H

Lundbeckfond Center - Fast Track hofte- og knækirurgi.
Rigshospitalet, Kirurgisk Patofysiologisk afdeling, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø Tlf.: +45 3545 4074
Powered by SimpleNet CMS